Fałszywe listy w poczcie elektronicznej!

W związku z tym, że w ostatnim okresie pojawiło się mnóstwo fałszywych mail’i zawierających prośbę o podanie informacji o koncie przypominamy, że administrator systemu pocztowego:

  • posiada informacje o koncie;
  • hasło do konta użytkownika nie jest mu NIGDY potrzebne i nie prosi o nie.

Podanie hasła do konta pocztowego może spowodować że:

  • ktoś podszyje się pod właściciela i roześle fałszywe/obraźliwe mail’e;
  • z tego konta rozsyłany zostanie SPAM w wielkiej ilości.

Prosimy zapoznać się z infromacjami na stronie "Bezpieczne używanie poczty poczty elektronicznej"