Degradacja struktur i własności mechanicznych stali zgrzewnych lub zlewnych. Możliwości …

09 grudnia 2009 (środa) o godz. 11:15 w sali 117, bud. B-1 odbędzie się Seminarium Dynamiki

mgr inż. Grzegorz LESIUK

wygłosi referat pt.

"DEGRADACJA STRUKTUR I WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH

STALI  ZGRZEWCZYCH LUB ZLEWNYCH.

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA METOD MECHANIKI PĘKANIA

DO OCENY STANU ZDEGRADOWANIA"