Równania konstytutywne dla kompozytów magnetoreologicznych

29 października 2008 o godz. 11:15 w sali 117, bud. B-1

odbędzie się seminarium Dynamiki

dr inż. Grażyna ZIĘTEK  i dr inż. Daniel LEWANDOWSKI

wygłoszą referat nt. 

RÓWNANIA KONSTYTUTYWNE DLA KOMPOZYTÓW

MAGNETOREOLOGICZNYCH