Seminarium Dynamiki

W dniu 15 października odbędzie się pierwsze w roku akademickim 2008/2009 seminarium Zakładu Mechaniki Ośrodków Ciągłych i Zakładu Mechaniki Układów Dyskretnych.

Seminarium tradycyjnie odbywać się będzie w każdą środę w godzinach 11.15 – 13.00.

Zachęcamy do czynnego udziału w seminarium i zgłaszania tematyki, którą mogliby Państwo zreferować.