Wpływ zastosowania metody detonacyjnej do nanoszenia warstw diamentopodobnych (DLC) na …

15 października 2008 o godz. 11:15 w sali 208, bud. B-1 odbędzie się  

SEMINARIUM ZESPOŁU MATERIAŁOZNAWSTWA

mgr inż. Małgorzata  Rutkowska-Gorczyca

wygłosi referat nt.

"Wpływ zastosowania metody detonacyjnej do nanoszenia warstw

diamentopodobnych (DLC) na własności i strukturę materiałów metalicznych"