TESTOWY DOSTĘP DO E-CZASOPISM INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS

Użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Wrocławskiej uzyskali bezpłatny dostęp do e-czasopism the Institution of Mechanical Engineers *do 10 listopada 2011r. 

 Lista tytułów:
 
 Journal of Power and Energy
 Journal of Engineering Manufacture
 Journal of Mechanical Engineering Sceince:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202017?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Mechanical+Engineering+Science&fs=1
 Journal of Automobile Engineering:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202018?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Automobile+Engineering&fs=1
 Journal of Process Mechanical Engineering:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202019?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Process+Mechanical+Engineering&fs=1
 Journal of Rail and Rapid Transie:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202020?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Rail+and+Rapid+Transie+&pageTitle=productsSearch
 Journal of Aerospace Engineering:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202021?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Aerospace+Engineering&fs=1
 Journal of Systems and Control Engineering:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202033?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Systems+and+Control+Engineering&fs=1
 Journal of Engineering Tribology: 
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202023?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Engineering+Tribology&fs=1
 Journal of Multi-body Dynamics:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202024?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Multi-body+Dynamics&fs=1
 Journal of Materials: Design and Applications:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202025?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Materials:+Design+and+Applications&fs=1
 Journal of Engineering for the Maritime Environment:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202026?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Engineering+for+the+Maritime+Environment&fs=1
 Journal of Nanoengineering and Nanosystems:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202027?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Nanoengineering+and+Nanosystems&pageTitle=productsSearch
 Journal of Risk and Reliability :
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202028?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Risk+and+Reliability+&fs=1
 Journal of Sports Engineering and Technology:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202029?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=Journal+of+Sports+Engineering+and+Technology&fs=1
 The Journal of Strain Analysis for Engineering Design: 
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202031?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=The+Journal+of+Strain+Analysis+for+Engineering+Design+&fs=1
 International Journal of Engine Research:
 http://www.sagepub.com/journals/Journal202032?siteId=sage-us&prodTypes=any&q=International+Journal+of+Engine+Research+&fs=1
 
 Zapraszamy również do korzystania z innych czasopism wydawanych
 przez SAGE: http://online.sagepub.com/
 Pytania i sugestie można kierować na adres e-mail:
 honorata.niemiec@pwr.wroc.pl lub pod nr tel. 71 320 34 12.

 2011-10-13