Seminarium MATERIAŁOZNAWSTWA

12 października 2011, o godz. 11:15, w sali 208, bud. B-1 odbędzie się

Seminarium MATERIAŁOZNAWSTWA, na którym 

mgr inż. Łukasz KAŹMIERCZAK

zreferuje koncepcję rozprawy doktorskiej pt.

WPŁYW ZASTOSOWANIA NASYPU DIAMENTOWEGO

W POWŁOKACH PIERŚCIENI TŁOKOWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI

PARY TRĄCEJ PIERŚCIEŃ-CYLINDER SILNIKA SPALINOWEGO