Wyszukiwanie czasopism elektronicznych w zasobach Politechniki Wrocławskiej

W 2006 roku użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Wrocławskiej mogą korzystać z ok. 34 000 pełnotekstowych źródeł elektronicznych, głównie czasopism i materiałów konferencyjnych.

Aby ułatwić pracownikom dostęp do tych materiałów Biblioteka Głowna przygotowała specjalną stronę pozwalającą wyszukiwać (na kilka sposobów) źródła informacji.

Strona dostępna jest pod adresem: http://www.bg.pwr.wroc.pl/apin/combo/combo2.htm

Wyszukiwarka działa poprawnie w przeglądarkach: Internet Explorer 6, Opera 8.5, Mozilla 1.7 i Firefox (najszybciej w Firefox i Opera);

  •  Wejscie do wyszukiwarki czasopim elektronicznych spowoduje pobranie z serwera WWW stosunkowo dużej strony. Zależnie od ustawień Państwa przeglądarki strona ta będzie przez nią pobierana z serwera w wersji skompresowanej lub też nie. Biorąc pod uwagę prędkość transmisji i moc Państwa komputera, otwieranie się strony wyszukiwarki może trwać od kilku do kilkudziesięciu sekund. Aby skrocić czas powtórnego jej uruchomienia np. innego dnia, można tę stronę zapamiętać na dysku swojego komputera i np. umieścić skrót do niej na pulpicie;
  • Użytkownicy pracujący na komputerach sieci uczelnianej mogą łatwo wejść do serwisu udostepniającego pełne teksty artykułow od razu po kliknięciu w wyszukany tytuł czasopisma;
  • Natomiast korzystanie z e-czasopism na komputerach domowych wymaga zarejestrowania się w systemie OneLog oraz znajomości nazwy serwisu udostępniającego dany tytuł (można odczytać tę nazwę w wynikach wyszukiwania).