Badanie izotropowych elastomerów magnetoreologicznych

05 kietnia 2006r. o godz. 11:15, w sali 117, bud. B-1
odbędzie sie seminarium Dynamiki
mgr inż. Piotr ZAJĄC
wygłosi referat
pt. "Badanie izotropowych elastomerów magnetoreologicznych"