Problem restenozy w stencie i metody jej zapobiegania

Zakład Materiałoznawstwa IMiMT zaprasza na seminarium
w dniu 05 kwietnia 2006r. o godz. 11:15, sala 208, bud. B-1
mgr inż. Dominika GRYGIER
wygłosi referat pt.
"Problem restenozy w stencie i metody jej zapobiegania"