Dostęp do baz na platformie CSA Illumina

Do końca maja mamy dostęp do baz danych udostępnionych przez Proquest CSA. Są to bazy:

  1. Papers Invited – największy na świecie serwis Calls for Papers zawierający informacje o zbliżających się konferencjach i ich organizatorach. Baza jest aktualizowana 3 razy w miesiącu. Studenci mogą korzystać z tzw."Student Corner". Baza oferuje informacje o 8-12 tys. konferencji rocznie z wszystkich dziedzin nauki.
  2. COS Scholar Universe – szczegółowe i zweryfikowane informacje o 1 mln naukowców oraz organizacjach naukowych z 10 krajów świata. W bazie dostępne są: dane kontaktowe (email, telefon, adres), publikacje, hiperłącza do stron domowych, informacje o zainteresowaniach naukowych, o przyznanych grantach i nagrodach.
  3. COS Funding Opportunities – szczegółowe informacje i sposoby pozyskiwania grantów, stypendiów i nagród dostępnych na 7 kontynentach. Baza aktualizowana jest codziennie i zawiera 23 tys. rekordów.
  4. CSA Illustrata – Natural Sciences – pierwsza baza z rodziny CSA Illustrata umożliwiająca dostęp do tabel, danych liczbowych, map, grafów, tablic oraz innych materiałów ilustracyjnych (razem ok. 1 mln plików graficznych) zawartych w artykułach naukowych z ponad 1 tys. czasopism czołowych wydawców.

Więcej informacji na stronach Biblioteki Głównej.