Wiley Interscience – usługa Article Select

wiley_1Pracownicy i doktoranci Politechniki Wrocławskiej mogą skorzystać z usługi Article Select umożliwiającej dostęp do artykułów z ponad 400 czasopism nieobjętych ofertą konsorcyjną wydawnictwa Wiley (wyłącznie bieżące archiwa od 1996/1997 r.).

Usługa Article Select umożliwia również dostęp do pojedynczych rozdziałów książek.

Aby sprawdzić, czy możliwy jest dostęp do Article Select, należy pobrać artykuł lub rozdział. Jeżeli próba się nie powiedzie, powinien pojawić się komunikat zawierający informacje o usłudze Article Select. Brak powyższego komunikatu oznacza, że publikacje pochodzą ze starszych archiwów, których nie obejmuje ani licencja, ani usługa i do których dostęp nie jest możliwy.

Aktualna lista dostępnych tytułów.
Więcej informacji znaleźć można na stronach Biblioteki Głównej.