Archiwum kategorii: Biblioteki

Wystawa książek naukowych

Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej zaprasza na wystawę zagranicznych książek naukowych z następujących dziedzin:

elektronika, telekomunikacja matematyka, fizyka, chemia, inżynieria, informatyka

prezentowanych przez firmę KUBICZ Book Center.

Wystawa odbędzie się w Międzywydziałowej Bibliotece Wydziału Elektroniki i Wydziału Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej ul. Norwida 4/6, bud. C-6, pok. 60 w dniach 25 października 2005 w godzinach 10.00 – 16.00 i 26 października 2005 w godzinach 9.00 – 16.00

Książki elektroniczne w bazie Knovel

knovelBiblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej zaprasza na prezentację książek elektronicznych w bazie Knovel (800 książek ze wszystkich dziedzin technicznych wraz z narzędziami interaktywnymi!!!), która odbędzie się 24 października (poniedziałek) o godz. 13.00 w Bibliotece Głównej, bud. A-1, klatka schodowa „c”, sala 411.

Bazę zaprezentują przedstawiciele firmy Knovel.

Warto przyjść i obejrzeć jak to działa!!!

Testowy dostęp do czasopism Oxford University Press

image001Serwis Oxford University Press umożliwia korzystanie z bieżących numerów i kilkuletnich archiwów ok. 200 czasopism reprezentujących m.in.: matematykę, statystykę, informatykę, ekonomię, zarządzanie, nauki biomedyczne oraz humanistyczne i społeczne.

Testowy dostęp będzie trwał do końca listopada 2005 roku.

Aby skorzystać z serwisu należy wejść na strony: http://www3.oup.co.uk/jnls/list/

UWAGA! Dostęp wyłącznie z komputerów sieci uczelnianej.

Szczegółowych informacji udziela Krzysztof Moskwa, tel.: 320-34-12.

Testy systemu Onelog

Biblioteka Główna  Politechniki Wrocławskiej rozpoczęła testy systemu Onelog który ma zapewnić pracownikom Politechniki Wrocławskiej dostęp do elektronicznych zasobów licencjonowanych z dowolnego komputera.

Pracownicy, doktoranci i studenci zainteresowani testowym dostępem powinni zgłosić się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej (Pok. 307 c, II piętro, A-1) w celu otrzymania identyfikatora i hasła.

Więcej informacji na stronach Biblioteki Głównej.

Testowy dostęp do bazy ESDU

Baza zawiera poradniki, podręczniki, opracowania i oprogramowanie wspomagające badania i projektowanie z wielu dziedzin. Dostęp trwa tylko do 25 marca 2005!

 1. composites
 2. construction engineering
 3. dynamics
 4. engineering structures
 5. fatigue – endurance data
 6. fatgue – fracture mechanics
 7. fluid mechanics, internal flow
 8. fluid mechanics, internal flow (aerospace)
 9. heat transfer
 10. mechanisms
 11. metallic materials data handbook
 12. performance
 13. physical data, chemical engineering
 14. physical data, mechanical engineering
 15. process and environmental technology
 16. sound propagation
 17. stress and strength
 18. structures
 19. tribology
 20. vibration and acoustic fatigue
 21. wind engineering

Więcej informacji na stronach Biblioteki Głównej.

Poniżej abstrakt opisujący zawartość bazy danych o kompozytach:

These volumes provide a rapidly growing collection of data for use in the design of fibre-reinforced laminated composite materials. The information is provided primarily for use in aerospace, but has wide application to other areas of engineering where composite materials offer benefits.The volumes contain the solutions to many strength analysis problems met in the design of fibre-reinforced laminated composite structures. These include failure criteria, plate vibration and buckling, analysis of bonded joints, and stress concentrations, in addition to the calculation of basic stiffnesses and stresses including built-in thermal stresses. Laminated composites can be specified in very many forms and assembled in a multitude of lay-up arrangements. Because of this complexity the only practical form in which many of the solutions can be provided is as a computer program, and Fortran programs are provided for many of the analysis methods. In addition to the freedom to change the overall geometry the designer in composites has the freedom to arrange the material strength and/or stiffness to meet the local loading. This complicates the design process and it is often difficult to select a route to the best combination of geometry and material. The volumes contain guidance on the factors influencing the design and suggest methods of achieving the desired solution.

Dostęp do czasopis wydawnictwa Wiley

Wydawnictwo John Wiley & Sons Ltd (Wiley) umożliwia użytkownikom sieci Politechniki Wrocławskiej korzystanie z pełnych tekstów artykułów pochodzących z ok. 130 czasopism, m.in. z zakresu chemii, fizyki, matematyki, informatyki, elektroniki, biotechnologii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej.

Tytuły dostępne są poprzez serwis InterScience, który obejmuje roczniki bieżące czasopism oraz kilkuletnie archiwa.Szczegółowe informacje o dostępnych tytułach znajdują się pod adresem: http://www.bg.pwr.wroc.pl/CZAS/Wiley.htm

Testowy dostęp do czasopism Central European Science Journals

 • Central European Journal of Chemistry
 • Central European Journal of Mathematics
 • Central European Journal of Physics

Czasopisma koncentrują się na najbardziej wartościowych badaniach prowadzonych w Polsce, Rosji, Czechach, na Węgrzech i innych krajach centralnej i wschodniej Europy. Są recenzowane i znajdują się na Liście Filadelfijskiej, ukazują się co kwartał tylko w postaci elektronicznej w języku angielskim, są indeksowane w liczących się serwisach i każde z nich zawiera około 50-70 prac rocznie.
Dostęp wyłącznie z komputerów Politechniki Wrocławskiej.
Wszelkich informacji udziela Oddział Informacji Naukowej, tel.: 320-29-03, 320-23-08, infnauk@pwr.wroc.pl
 

Testowy dostęp do bazy Technology Research Database

Testowy dostęp do bazy bibliograficzno – abstraktowej Technology Research Database tworzonej przez Cambridge Scientific Abstracts.

Dostęp trwa do 10 lutego 2005.

W skład serwisu Technology Research Database (TRD) wchodzą następujące bazy danych:

 • CSA Engineering Research Database – przegląda ok. 3 tysiące czasopism, patenty, materiały konferencyjne, książki, raporty, z takich dziedzin jak: budownictwo lądowe, ruchy tektoniczne, mechanika, dynamika, inżynieria transportu, zarządzanie i marketing i inne. Zasięg chronologiczny od 1962 roku do chwili obecnej
 • CSA High Technology Research Database with Aerospace- przegląda 1000 czasopism, patenty, materiały konferencyjne, książki, raporty, z takich dziedzin jak: aeronautyka, astronautyka, przestrzeń kosmiczna, informatyka, elektronika, telekomunikacja i inne. Zasięg chronologiczny od 1966 roku do chwili obecnej.
 • CSA Materials Research Database with METADEX – przegląda ok. 3 tysiące czasopism, książki, materiały konferencyjne, raporty, z takich dziedzin jak: inżynieria materiałowa, metalurgia, ceramika, polimerykompozyty i inne. Zasięg chronologiczny od 1966 roku do chwili obecnej 

Testowy dostęp będzie trwał do 10 lutego 2005 roku. Szczegółowych informacji udziela: Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej tel.: 320-29-03, 320-23-08 lub e-mail: infnauk@pwr.wroc.pl