11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics

ysesmNa przełomie maja i czerwca odbędzie się w Transilvania University of Brasov (Rumunia) cykliczna konferencja dla młodych naukowców.

Podstawowe informacje na temat konferencji można pobrać tu:

  • Zaproszenie
  • 1st Call for Papers
  • Application Form