SEMINARIUM ZESPOŁU MATERIAŁOZNAWSTWA

11 stycznia 2012, o godz. 11:15, w sali 208, bud. B-1

odbędzie się Seminarium MATERIAŁOZNAWSTWA

dr inż. Maciej LACHOWICZ

przedstawi główne tezy artykułu

A.Ignasiaka, M.Lachowicza, A.Ambroziaka i M.Korzeniowskiego nt. 

"ANALIZA TECHNOLOGII SPAWANIA LASEROWEGO

MATERIAŁÓW TRUDNO SPAWALNYCH"