Wynik sondażu na Dyrekktora Instytutu

Ogłoszono wyniki przeprowadzonej w dniach 13-15 kwietnia wśród pracowników Instytutu sondy. Najwięcej głosów (16) otrzymał dr hab. inż. Mieczysław Szata. Pozostali to: dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski (12), dr Grzegorz Pękalski (4), dr hab. Włodzimierz Dudziński (3), dr hab. Stanisław piesiak (2) oraz dr hab. Maciej Kuliisiewicz i dr Wojciech Myszka (po 1).