Wybory Dyrektora Instytutu

{mosimage}W dniu 26 kwietnia w pierwszym terminie, o godzinie 11:10  odbyło się zebranie Rady Naukowej Instytutu (w nowym składzie) w celu wyboru Dyrektora Intytutu na nową kadencję.

Rada wybrała w głosowaniu tajnym dr hab. inż. Mieczysława Szatę na dyrektora Instytutu.

Dyrektor elekt dziękując za wybór zapowiedział ,,twórczą kontynuację” dotychczasowych działań.

W dniu 10 maja Rada Naukowa Instytutu (w nowym składzie)  przegłosowała pozytywnie kandydatów na zastępców zgłoszonych przez dyrektora-elekta. Funkcję zastępcy do spraw nauki i współpracy z przemysłem pełnił będzie prof. Krzysztof Maruszewski, a zastępcy do spraw dydaktyki – dr Grzegorz Pękalski.