Oferta Towarzystwa Oświatowego Ziemi Dzierżoniowskiej

Uprzejmie informuję, że Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej zwróciło się do Rektora Politechniki Wrocławskiej z prośbą o podjęcie współpracy w zakresie wzbogacenia rozwoju intelektualnego dzieci, młodzieży i dorosłych z tego regionu. Towarzystwo to zainteresowane jest ofertą wykładów, prelekcji i pokazów, pogłębiających wiedzę społeczeństwa (podobnie jak na Festiwalu Nauki).

W związku z tym uprzejmie proszę osoby zainteresowane tą sprawą, a szczególnie nauczycieli akademickich o zgłaszanie tematów prezentacji.

Prezentacje mają być nieodpłatne.

Proszę o przekazywanie ewentualnych propozycji tematów prezentacji do Działu Nauczania do dnia 29 kwietnia br.

Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Jerzy Kaleta