Balotaż w sprawie wyboru Dziekana W10

Sznowni Państwo,

W dniu 19.03.2008 Rada Wydziału Mechanicznego powołała Komisję ds. Konsultacji (balotażu) w sprawie wyboru Dziekana. Komisja w składzie:
1. doc. dr inż. Grzegorz Pękalski   I-19 – przewodniczący
2. dr inż. Zygmunt Domagała  I-16
3. dr inż. Wiesław Derlukiewicz  I-24
4. dr inż. Leszek Korusiewicz   Z-1
W balotażu uczestniczą pracownicy Wydziału zatrudnieni na stanowiskach: asystenta, adiunkta (bez tytułu doktora habilitowanego), wykładowcy, starszego wykładowcy oraz docenta. W konsultacji biorą także udział pracownicy inżynieryjo-techniczni i administracji wszystkich jednostek Wydziału.
Według Statutu Politechniki Wrocławskiej Dziekanem Wydziału może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego (par.4.6 pkt.2).
Na karcie do głosowania należy wpisać tylko jedno nazwisko kandydata na Dziekana.
Urny do głosowania zostaną wystawione w sekretariatach jednostek Wydziału Mechanicznego w następujących terminach:
I-19 od 01.04.08 (wtorek) do 03.04.08 (czwartek)
Z-1 od 04.04.08 (piątek) do 07.04.08 (poniedziałek)
I-16 od 08.04.08 (wtorek) do 10.04.08 (czwartek)
I-24 od 11.04.08 (piątek) do 15.04.08 (wtorek)
Pracownicy dziekanatu 16.04.08 (środa)
Pracownicy Biblioteki W10 17.04.08 (czwartek)
Wyniki balotażu zostaną przez Komisję ogłoszone w dniu 23.04.08 (środa) na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego.

doc.dr inż. Grzegorz Pękalski