Seminarium ANSYS

ansysmesco_napis1

Informujemy o seminarium organizowanym przez firmę MESco oraz Zakład Termodynamiki, Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Politechniki Wrocławskiej, dotyczacym oprogramowania ANSYS dla wyższych uczelni.

Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 9.00 w sali 22 w budynku D-2 Wydziału Mechaniczno – Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

W czasie seminarium zostaną przedstawione możliwości uczelnianej wersji oprogramowania z rodziny ANSYS.

Plan seminarium:

 1. Wprowadzenie
 2. Przygotowanie geometrii do symulacji
 3. Dyskretyzacja modelu (budowa siatek)
 4. Możliwości programu ANSYS:
  1. analizy wytrzymałościowe i zmęczeniowe – ANSYS Multiphysics;
  2. symulacje przepływów – ANSYS CFX;
  3. symulacje explicit (wybuchy, crash-testy itp) – ANSYS AUTODYN, LS-DYNA;
  4. elektromagnetyzm – ANSYS Emag;
  5. chłodzenie elektroniki – TAS, Icechip, Iceboard, Icepak
  6. optymalizacja – DesignXplorer;
 5. Licencjonowanie produktów uczelnianych (pakiety licencji, dofinansowania itp).

Seminarium przewidziane jest dla pracowników wyższych uczelni. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres astefaniak@mesco.com.pl (ilosc miejsc ograniczona).