Zebranie wyborcze

ZAPRASZAM WSZYTKICH PRACOWNIKÓW INSTYTUTU
niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi na zebranie wyborcze w dniu 27.06.2008 (piątek). Odbędzie się ono w sali 316, bud. B-1, o godz. 12:15.

Celem zebrania jest wyłonienie 4 przedstawicieli tej grupy pracowników do Rady Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej W upływającej kadencji członkami Rady byli: Mgr inż. K. Haimann, dr inż. W. Myszka, dr inż. K. Widanka .

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej

Dr hab. inż. Jerzy KALETA