Posiedzenie Rady Instytutu

Kolejne posiedzenie Rady Instytutu, odbędzie się 18 czerwca 2008 (środa) o godz. 1115 w sali 208, B-1.

Porządek posiedzenia:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora dla mgr inż. Małgorzaty MORAWSKIEJ-SOŁTYSIK – referuje: dr hab. inż. Mieczysław SZATA (głosowanie tajne).
  • Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora dla mgra inż. Grzegorza LESIUKA – referuje: dr hab. inż. M. SZATA (głosowanie tajne).
  • Zaopiniowanie kandydatur na stanowisko dyrektora Instytutu – referuje: dr hab. inż. Jerzy KALETA (głosowanie tajne).
  • Sprawy bieżące i wolne wnioski