Zebranie wyborcze

ZAPRASZAM WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW INSTYTUTU
administracyjno-technicznych
na zebranie wyborcze w dniu 27.06.2008 (piątek).
Odbedzie sie ono w sali 316, bud. B-1, o godz. 11:15
Celem zebrania jest wyłonienie 3 przedstawicieli tej grupy pracowników
do Rady Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej

W upływającej kadencji członakami Rady byli:
Jan Orłowski, Leszek Mroczkowski

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Jerzy KALETA