Wybory zastępców Dyrektora

10 maja 2005 o godzinie 11:10 (pierwszy termin) lub 11:25 (drugi termin) odbędzie się posiedzenie Rady Instytutu (w nowym składzie) w celu wyboru zastępców Dyrektora.

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej prosi wszystkich członków o niezawodne przybycie, gdyż warunkiem ważności zebrania  jest udział co najmniej 2/3 członków Rady.

Zebranie odbyło sie w sali 117 B1.

Rada Naukowa Instytutu (w nowym składzie) przegłosowała pozytywnie kandysatów na zastępców zgłoszonych przez dyrektora-elekta. Funkcję zastępcy do spraw nauki i współpracy z przemysłem pełnił będzie prof. Krzysztof Maruszewski, a zastępcy do spraw dydaktyki – dr Grzegorz Pękalski.