Archiwum kategorii: Wybory

Instytutowe zebranie wyborcze pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Instytutowa Komisja Wyborcza Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zaprasza na zebranie wyborcze pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w celu wyboru ich przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu.

Zebranie odbędzie się 07.04.2005 w sali 117 B1 w godzinach:
9.00 – I termin,
9.15 – II termin

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Maciej Kulisiewicz, prof. nadzw. PWr

Uzupełniające zebranie wyborcze

W związaku z unieważnieniem przez Uczelnianą Komisję Wyborczą listy kandydatów do drugiego głosowania w wyborach przedstawicieli do Rady Wydziału Mechanicznego, ponownie zapraszam nauczycieli akademickich bez stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, na zebranie wyborcze w celu wyboru szesnastego przedstawiciela do Rady Wydziału oraz wyboru 6 osób rezerwowwych.

Zebranie odbędzie się w dniu 24 marca 2005 roku o godzinie 12 (w pierwszym terminie) w sali 25 bud. B-5 lub o godzinie 12:15, w drugim terminie, w tej samej sali.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. inż. Andrzej Matuszak, prof. nadzw. PWr

Wyboru dokonano!

W zakończonych 17 marca w godzinach popołudniowych wyborach do godności rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Luty uzyskał 156 głosów elektorskich, prof. Wacław Kollek 39 głosów, a prof. Mirosław Soroka 13 głosów. 3 głosy były nieważne. Na kandydatów oddano łącznie 211 głosów.

Za eBIPem 

Czat z kandydatami na Rektora

W ramach trwającej kampanii wyborczej kandydaci, którzy wyrazili swoją zgodę na kandydowanie w wyborach do pełnienia funkcji i godności Rektora Politechniki Wrocławskiej wezmą udział w indywidualnych czatach internetowych. W wyniku losowania jako pierwszy dostępny dla zainteresowanych wyborców będzie prof. Wacław Kollek – wtorek 8 marca od godz. 12 do godz. 13. Jako drugi udział w czacie weźmie urzędujący rektor prof. Tadeusz Luty – w środę 9 marca, również od godz. 12 do godz. 13.

Jeśli w dniu 10 marca na pierwszym posiedzeniu Uczelnianego Kolegium Elektorów ostateczna lista kandydatów zostanie poszerzona, to dodatkowi kandydaci będą mogli wziąć udział w czacie w dniu 11 i – ew. – 14 marca. Dostęp do czatu istnieje pod internetowym adresem http://czat.pwr.wroc.pl (zainteresowani wzięciem udziału w czacie proszeni są o zapoznanie się z instrukcją dot. doinstalowania Javy do swojego komputera – jest dostępna na podanej stronie).

Jak już wiadomo, w miniony czwartek zgłoszony został trzeci kandydat do godności rektorskich w trwającej kampanii wyborczej na PWr. Jest nim dr hab. inż. Mirosław Soroka. Z uwagi na krótki czas przygotowania kampanii dr hab. inż. Mirosław Soroka zrezygnował z wzięcia udzału w czacie, natomiast wszystkich zainteresowanych serdecznie zaprosił do nawiązania kontaktu osobistego i zadawania pytań drogą mailową bądź telefoniczną.

(na podstawie biuletynu eBIP)

Zebranie wyborcze studentów Wydziału Mechanicznego

odbędzie się 24 lutego 2005 o godzinie 13:00 (pierwszy termin) lub o godzinie 13:15 (drugi termin) w sali 2.41 bud. B-4.

Celem zebrania jest wyłonienie kandydatów  na przedstawicieli studenckich do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz do Rady Wydziału Mechanicznego.

Wybór przedstawicieli odbędzie się metodą urnową w dniu 28 lutego 2005, wgodzinach 9:00-16:00, w holu budynku B4.