Instytutowe zebranie wyborcze pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Instytutowa Komisja Wyborcza Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zaprasza na zebranie wyborcze pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w celu wyboru ich przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu.

Zebranie odbędzie się 07.04.2005 w sali 117 B1 w godzinach:
9.00 – I termin,
9.15 – II termin

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Maciej Kulisiewicz, prof. nadzw. PWr