Instytutowe zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich

Instytutowa Komisja Wyborcza Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zaprasza na zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich w celu wyboru ich przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu.

Zebranie odbędzie się 06.04.2005 w sali 316 B1 w godzinach:
11.10 – I termin,
11.25 – II termin

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Maciej Kulisiewicz, prof. nadzw. PWr