Plan Seminarium Dynamiki na semestr letni 2020/2021

 

Plan Seminarium Dynamiki na semestr letni 2020/2021

marzec:

 • 3: sprawy organizacyjne: dydaktyka, granty, konferencje, publikacje
 • 10 Daniel Lewandowski i Michał Smolnicki
 • 17 Marcin Łopusiewicz, Wojciech Myszka,
 • 24 prof. Mirosław Miller (Uniwersytet Przyrodniczy)
 • 31 mgr inż. Katarzyna Gałecka (PPT) Fizjologiczne parametry płytek krwi w procesie hemodializy zwierząt i ich zmiany wywołane promieniowaniem z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR) (prezentacja wyników osiągniętych w trakcie pacy doktorskiej)

kwiecień:

 • 7 zajęty: prof. Jerzy Detyna,
 • 14 zajęty: habilitacja,
 • 21 zajęty: mgr Katarzyna Dziergowska, mgr Magdalena Łabowska
 • 28 zajęty, mgr Anna Gąsiorek, mgr Justyna Bącela,

maj:

 • 5 mgr Olimpia Promirska i mgr Justyna Wolicka przedstawią zakres planowanych (być może wstępnie zrealizowanych) prac związanych z otwarciem przewodu doktorskiego
 • 12 Grzegorz Lesiuk — zespół, Szymon Duda (prezentacja uzyskanych wyników), Paweł Zielonka (prezentacja zamierzeń)
 • 19 mgr Anna Szczurek — podsumowanie doktoratu
 • 26 spotkanie organizacyjne samodzielnych,

czerwiec:

 • 9 zajęty: habilitacja,
 • 16 zajęty: habilitacja.

Terminów ubywa, w związku z tym uprzejmie prosimy o niezwłoczne zgłaszanie chęci wystąpienia (własnego lub zaproszonych osób) do Pana dr. Wojciecha Myszki (z kopią do prof. Jerzego Kalety). W przypadku prezentacji doktoranckich przewidziane jest wystąpienie dwóch osób na jednym posiedzeniu.