Metoda przyrostowego wytwarzania personalizowanych wyrobów medycznych na bazie materiałów metalicznych

Na ostatnim, w czasie semestru, seminarium gościem będzie Pani dr inż. Patrycja Szymczyk-Ziółkowska z Katedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji, która przedstawi pracę:

Metoda przyrostowego wytwarzania personalizowanych wyrobów medycznych na bazie materiałów metalicznych.

Zainteresowania naukowo-badawcze dr Szymczyk-Ziółkowskiej związane są z wykorzystaniem technologii przyrostowych (tzw. Druku 3D) do zastosowań medycznych i obejmują wytwarzanie oraz badania zaawansowanych obiektów biomedycznych, takich jak biomechaniczne struktury funkcjonalne (BSF) wspomagające regenerację tkanek, implanty typu „custom made” oraz nośniki leków. Specjalizuje się ona także w preparatyce oraz badaniach mikroskopowych (SEM) materiałów biologicznych oraz funkcjonalnych dla szerokiego spektrum materiałów dedykowanych dla branży medycznej i farmaceutycznej.

Wybrane masywne amorficzne i nanokrystaliczne stopy na bazie żelaza – wytwarzanie, właściwości i zastosowanie

Na najbliższym środowym seminarium Pani Marzena Tkaczyk, nasza doktorantka, zatrudniona ostatnio (od 2015 roku) w Uniwersytecie Oksfordzkim w Departament of Engineering ScienceLaboratory for In-situ Microscopy and Analysis jako Experimental Laboratory Officer. Jej obecne badania skupiają się na badaniu mikrostruktury materiałów i ich właściwości mechanicznych w różnych skalach długości. Jest również ekspertem w zakresie zastosowania technik cyfrowej korelacji obrazów do analizy odkształceń.

Seminarium związane będzie z zakończeniem jej dystertacji doktorskiej na temat:

Wybrane masywne amorficzne i nanokrystaliczne stopy na bazie żelaza – wytwarzanie, właściwości i zastosowanie

Opiekunem pracy jest prof. Marusz Hasiak.

Zapraszamy serdecznie