Aparatura

Infrastruktura badawcza Zespołu Materiałów Kompozytowych obejmuje następujące pomieszczenia:

 • hala przetwórstwa kompozytów B-2 – ok. 140 m2,
 • laboratoria przetwórstwa i badań materiałów kompozytowych – 6 pomieszczeń po ok. 15 m2
 • laboratorium dynamiki – 70 m2

Sprzęt badawczy i technologiczny niezbędny do wytwarzania materiałów kompozytowych zgromadzony w wymienionych pomieszczeniach to m.in.:

 • 2 sterowane komputerowo nawijarki czteroosiowe do kompozytów (wraz z osprzętem),
 • linia do przeciągania  Px250T3 firmy PultreX (pultruzja – wytwarzanie prętów i profili kompozytowych metodą ciągłą) wraz z osprzętem,
 • suszarki 8 szt. – największa 1,5 m2, najmniejsza 0,2 m2,
 • suszarki próżniowe – 2,
 • komora mrożąca -60°C, 12 m2,
 • komora klimatyczna 1 m2,
 • autoklaw 0,1 m2,
 • maszyny wytrzymałościowe – pulsatory hydrauliczne 4 szt. (do 250 kN),
 • quasi-statyczne maszyny wytrzymałościowe – 4 szt.
 • pełzarki – 2 (duża 10 stanowisk, max obc. 30 kN ),
 • zestaw próżniowego formowania kompozytów – 1,
 • zestaw aplikatora RTM i impregnatora – 1,
 • wagi laboratoryjne – 3,
 • twardościomierz – 1,
 • mikroskop z kamerą – 2,
 • stanowisko przygotowywania zgładów mikroskopowych,
 • łaźnie wodne – 2,
 • piła diamentowa – 2,
 • stanowisko do badań przejazdu pojazdów samochodowych 25 t,
 • stanowiska do badań Vicat i Martens,
 • itp.