Przydatne linki

www.erdgasfahrzeuge.de – podstawowy gazowniczy serwis internetowy z Niemiec z informacjami nt. rynku paliw gazowych oraz samochodów (głównie CNG).
www.storhy.net – oficjalna strona internetowa dotycząca  projektu StorHy, realizowanego w ramach 6-go Programu Ramowego EU, którego byliśmy konsorcjantami. Celem projektu było opracowanie technologii gromadzenia wodoru do jego zastosowań jako paliwo w motoryzacji (w trzech postaciach: ciekłej, gazowej oraz ciała stałego).
www.ingas-eu.org – oficjalna strona internetowa dotycząca  projektu InGas, realizowanego w ramach 7-go Programu Ramowego EU, którego jesteśmy obecnie konsorcjantami. Celem projektu jest doskonalenie technologii zasilania samochodów metanem (m.in. zwiększenie efektywności spalania gazu, nowoczesne metody gromadzenia – zbiorniki wysokociśnieniowe).
www.infogaz.pl – Gazowniczy Serwis Internetowy – ciekawy serwis z informacjami nt. rynku paliw gazowych oraz samochodów (głównie CNG). Można znaleźć także najnowsze informacje dotyczące lokalizacji stacji tankowania CNG w Polsce oraz w innych krajach europejskich.
www.ec.europa.eu – serwis informacyjny Europejskiej Platformy Wodorowej (Fuel Cells and Hydrogen – Joint Technology Initiative, FCH – JTI), której celem jest łączenie różnych inicjatyw oraz partnerów zajmujących się ogniwami paliwowymi oraz technologiami wodorowymi w aspekcie energetycznym.
www.czasnagaz.com.pl – elektroniczna wersja dwumiesięcznika poświęconego tematyce LPG, CNG oraz LNG. Możliwość przeglądania także numerów archiwalnych.