Seminarium 28 października

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry
tj.  28.10 2015 r. wystąpi Dr inż. Michał Barcikowski, który przedstawi wystąpienie pt.: „Projekt HYPACTOR i moja inna działalność badawcza”. Prezentacja ma na celu przedstawić i omówić projekt HYPACTOR, zainteresowania badawcze prelegenta związane z tym projektem, a także inne, pokrewne zainteresowania badawcze.

Serdecznie zapraszamy!