Identyfikacja dynamiczna warstwowych paneli kompozytowych poddanych obciążeniom udarowym

W najbliższy piątek (który w kalendarzu Politechniki Wrocławskiej jest środą) odbędzie się seminarium zamykające przewód doktorski Dariusza Pyki:

Identyfikacja dynamiczna warstwowych paneli kompozytowych poddanych obciążeniom udarowym

Promotorem jest prof. Krzysztof Jamroziak, a promotorem pomocniczym prof. Mirosław Bocian.

Seminarium odbędzie się w trybie zdalnym, zaproszena wyślę niebawem.