Mikroskopia sił atomowych oraz nanospektroskopia w podczerwieni

Najbliższe seminarium organizowane przez katedrę odbędzie się w nieco innej formie niż dotychczas. Organizuje je firma LabSoft Sp. z o.o. z Warszawy będąca dystrybutorem sprzętu laboratoryjnego, a zwłaszcza rozwiązań dla nanotechnologii.

Tematem spotkania będzie prezentacja urządzenia do nanospektroskopii w podczerwieni łączącej mikroskopię sił atomowych (AFM) i spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR).

Takie połączenie pozwala na osiągnięcie rozdzielczości przestrzennej obrazowania w podczerwieni w skali nano, nawet do wartości 8 nm. Dzięki wykorzystaniu przestrajalnego lasera w zakresie podczerwieni, możliwe jest otrzymywanie widm oraz map charakteryzujących rozkład przestrzenny wybranych ugrupowań i oddziaływań chemicznych (np. amidy, wiązania fisforowe, fosfodiestrowe i in.).

Szczegółowy opis metody można znaleźć m.in. w publikacji prof. Alexandre Dazziego i in. pt. Theory of infrared nanospectroscopy by photothermal induced resonance DOI: 10.1063/1.3429214.

Sprzęt będzie prezentowany przez dr Miriam Unger — przedstawicielkę producenta Bruker Nano Surfaces.

Seminarium odbędzie się z wykorzystaniem platformy WebEx. Link do spotkanie prześlemy osobno.