Seminarium 21 października

Najbliższe seminarium zapoczątkuje cykl wykładów poświęconych statystyce, prowadzonych przez prof. Jerzego Detynę. Pierwszy wykład zatytułowany będzie:

Mit próby reprezentatywnej. Analiza wybranych problemów metodologicznych

Seminarium prowadzone będzie w trybie on-line, rozpocznie się jak zwykle o 11:15, zaproszenia nadejdą pocztą elektroniczną.

Zapraszamy do udziału, gdyż statystyczne opracowywanie wyników doświadczeń to podstawa nauk doświadczalnych.

Seminarium 14 października

Na najbliższym seminarium zdalnie wystąpi Prof. Jose CorreiaDepartment of Civil Engineering University of Porto.

Tamat prezentacji:

„Fatigue strength models – From Basquin law to full-range relations”

José António Fonseca de Oliveira Correia (José A.F.O. Correia), urodził się w 1984 r. w Peso da Régua w Portugalii, jest naukowcem i profesorem Wydziału Inżynierii na Uniwersytecie w Porto (Portugalia). Od 2018 roku wykłada również na Wydziale Konstrukcji Inżynierskich na Delft University of Technology (Holandia). Jest profesorem zaproszonym w sekcji mechaniki konstrukcji Uniwersytetu w Coimbrze (od 2016/09). Uzyskał stopnie licencjata (2007) i magistra (2009) w dziedzinie inżynierii lądowej na Uniwersytecie Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Jest specjalistą w zakresie konstrukcji stalowych i kompozytowych (stalowo-betonowych) na Uniwersytecie w Coimbrze w 2010 roku. Doktorat z Inżynierii Lądowej/Inżynierii Konstrukcji obronił na Uniwersytecie w Porto, w 2015 r.

Jest współautorem ponad 150 artykułów w najważniejszych czasopismach naukowych poświęconych integralności strukturalnej, zmęczeniu i pękaniu materiałów i konstrukcji inżynierskich. Jest autorem 200 wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, kongresach i warsztatach. Jest autorem 6 rozdziałów w książkach i 5 książek.

Był/jest promotorem prac doktorskich i magisterskich z zakresu Inżynierii Lądowej i Mechanicznej (Mechanika Konstrukcji) – 15, dr hab. (2 ukończono; 13 w toku) i 34 mgr inż. (30 zakończono; 4 w toku).

Był/jest również członkiem komitetów organizacyjnych i uczestnikiem w zatwierdzonych krajowych (Portugalia) i europejskich projektach badawczych (17 projektów badawczych, o wartości ponad 6.500.000,00 €). Był/jest koordynatorem 3 projektów badawczo-rozwojowych i usług konsultingowych (rozbudowa uczelni) o budżetach odpowiednio 300 000,00 € i 100 000,00 €. W ramach działalności biznesowej był zaangażowany w zatwierdzone projekty inwestycyjne o budżecie ponad 720 000,00 €.

W 2017 roku został powołany na przewodniczącego komitetu technicznego „ESIS TC12 — Analiza ryzyka i bezpieczeństwo dużych konstrukcji i elementów” w Europejskim Stowarzyszeniu Integralności Strukturalnej (ESIS). Jest członkiem komitetów technicznych CEN TC250 SC3 WG 1-9 Fatigue i CEN TC250 SC3 WG 1-10 Fracture Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN).

Jest członkiem rad redakcyjnych 25 czasopism naukowych, redaktorem naczelnym lub redaktorem sekcji w 8 czasopismach naukowych, seriach (lub pod-seriach) książek naukowych. Otrzymał ponad 18 nagród lub stypendiów.08

Seminarium inauguracyjne 2020/2021

Rozpoczął się Nowy Rok Akademicki i zgodnie z wieloletnią tradycją rozpoczynamy — niestety zdalnie — kolejny cykl seminariów.

Oprócz kilku spraw o charakterze organizacyjnym głównym punktem programu seminarium będzie wystąpienie Pani mgr Magdaleny Wojtków podsumowujące jej prace związane z przewodem doktorskim, którego tematem są:

Badania właściwości mechanicznych i strukturalnych połączenia krążek międzykręgowy — płytka graniczna kręgów na podstawie wybranego modelu zwierzęcego

Promotorem jest prof. Celina Pezowicz, a promotorem pomocniczym dr Małgorzata Żak.

Podobnie jak w poprzednim semestrze wszystkie seminaria będą nagrywane.