Archiwum kategorii: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Seminarium 28 stycznia 2015

Na najbliższym Seminarium Dynamiki, tj. 28 stycznia, Dr Wojciech Myszka wygłosi prezentację pt.: „Komercjalizacja badań — nowe uregulowania”.  Zakres prezentacji dotyczyć będzie ostatnich zmian w Ustawie o szkolnictwie wyższym, mających ułatwić komercjalizację wyników prac badawczych. Ponadto prezentacja będzie w pewnym stopniu oparta na webinarium pt.: „Komercjalizacja po nowemu. Zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym” organizowanym przez firmę consultingową PWC i Ministerstwo, w którym brał udział Pan Doktor Wojciech Myszka.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej Seminarium 28 stycznia 2015

List minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej w sprawie – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Po nieprzyjemnej aferze związanej z nadaniem doktoratu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępniło narzędzie pomagające wybrać recenzentów oceniające ewentualne konflikty interesów.

1. W celu zachowania przejrzystości i skuteczności doboru recenzentów Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy OPI-PIB opracował „System wspomagania wyboru recenzentów”, narzędzie dostępne pod adresem https://sssr.opi.org.pl/.To baza danych, która gromadzi informacje o potencjalnych oceniających oraz przedstawia propozycje recenzentów odpowiednich dla konkretnej pracy naukowej czy wniosku badawczego. Z „Systemu wspomagania wyboru recenzentów” korzystają już Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

za List minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej w sprawie – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.