Archiwum kategorii: obrony prac doktorskich

Seminarium 9 grudnia 2015

W trakcie trwania Seminarium Katedry dnia 9.12 2015 roku odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr inż. Piotra Krysiaka pt.:”Wpływ naciągu włókna na wytrzymałość wysokociśnieniowej nawijanej rury kompozytowej”, Promotor: dr hab.inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się
o godzinie 11.15 w sali 2.41 w budynku B-4.

Serdecznie zapraszamy!

Notatka z Seminarium 2 grudnia 2015

Na ostatnim Seminarium odbyło się wystąpienie Mgr inż. Piotra Krysiaka dotyczące zbliżającej się publicznej obrony rozprawy doktorskiej  doktoranta.

Prezentujący:  mgr inż. Piotr Krysiak
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr
Tytuł: Wpływ naciągu włókna na wytrzymałość wysokociśnieniowej nawijanej rury kompozytowej

Zakres prezentacji obejmował:

 • Cel badań, tezę pracy i działania o znaczeniu kluczowym

Celem naukowym podejmowanej tematyki było zamodelowanie struktury wielowarstwowej nawijanej rury kompozytowej w taki sposób, aby rozkład naprężenia wzdłuż promienia był możliwie jednorodny, co dawałoby szansę na redukcję masy kompozytu przy zachowaniu jego odpowiedniej wytrzymałości.

Celem aplikacyjnym pracy było wykorzystanie wyników do opracowania technologii wytwarzania wysokociśnieniowych kompozytowych rur i zbiorników  gromadzenia sprężonych gazów.

 • Badania literaturowe, stan wiedzy
 • Stanowisko do badań wytrzymałościowych
 • Stanowisko do wytwarzania struktur kompozytowych o geometrii rurowej (tj. nawijanych struktur kompozytowych)
 • Właściwości materiałów zastosowanych do badań
 • Wstępne badania eksperymentalne
 • Model obliczeniowy struktur kompozytowych o geometrii rurowej dedykowany do określania stanu naprężeń w wielowarstwowych rurach kompozytowych poddanych działaniu wysokiego ciśnienia.
 • Wyznaczanie właściwości wytrzymałościowych, homogenizacja
 • Badania wytrzymałościowe próbek jedno-, dwu- i trójwarstwowych.

Badania te miały na celu wyznaczenie odkształceń dla poszczególnych warstw składowych oraz porównanie wyników badań z wartościami uzyskanymi z modelowania.

 • Wnioski końcowe
 • Kierunki dalszych badań