Archiwum kategorii: obrony prac doktorskich

Seminarium 24 października 2018 r.

Szanowni Państwo,

na najbliższym seminarium wystąpi mgr inż. Marzena Tkaczyk, która przedstawi prezentację zamykającą przewód doktorski. Tematem rozprawy jest „Wybrane masywne amorficzne i nanokrystaliczne stopy na bazie żelaza – wytwarzania, właściwości i zastosowanie.” Jej promotorem jest Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium Katedry Inżynierii Biomedycznej

W najbliższy wtorek 10 października 2017 r. na seminarium Katedry Inżynierii Biomedycznej (K7/W11) będziemy mieli przyjemność wysłuchania dwóch wykładów zamykających przewody doktorskie Pań:

 1. Pani mgr inż. Monika Ratajczak , Analiza zmian parametrów biomechanicznych tkanek mózgowych spowodowanych obciążeniami dynamicznymi, promotor:Prof. Romuald Będziński, promotor pomocniczy: dr inż. Mariusz Ptak.
 2. Pani mgr inż. Karolina Grzeszczuk-Kuć , Wpływ promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni na parametry krwi podczas hemodializy w modelu zwierzęcym, promotor: Prof. Małgorzata Komorowska, drugi promotor: dr hab. Jerzy Detyna, Prof. PWr, Wydział Mechaniczny PWr, promotor pomocnicy: dr inż. Tomasz Walski

Zapraszam Państwa do sali 304b bud. D-1 o godz. 13.15.

Seminarium 9 grudnia 2015

W trakcie trwania Seminarium Katedry dnia 9.12 2015 roku odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr inż. Piotra Krysiaka pt.:”Wpływ naciągu włókna na wytrzymałość wysokociśnieniowej nawijanej rury kompozytowej”, Promotor: dr hab.inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się
o godzinie 11.15 w sali 2.41 w budynku B-4.

Serdecznie zapraszamy!

Notatka z Seminarium 2 grudnia 2015

Na ostatnim Seminarium odbyło się wystąpienie Mgr inż. Piotra Krysiaka dotyczące zbliżającej się publicznej obrony rozprawy doktorskiej  doktoranta.

Prezentujący:  mgr inż. Piotr Krysiak
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr
Tytuł: Wpływ naciągu włókna na wytrzymałość wysokociśnieniowej nawijanej rury kompozytowej

Zakres prezentacji obejmował:

 • Cel badań, tezę pracy i działania o znaczeniu kluczowym

Celem naukowym podejmowanej tematyki było zamodelowanie struktury wielowarstwowej nawijanej rury kompozytowej w taki sposób, aby rozkład naprężenia wzdłuż promienia był możliwie jednorodny, co dawałoby szansę na redukcję masy kompozytu przy zachowaniu jego odpowiedniej wytrzymałości.

Celem aplikacyjnym pracy było wykorzystanie wyników do opracowania technologii wytwarzania wysokociśnieniowych kompozytowych rur i zbiorników  gromadzenia sprężonych gazów.

 • Badania literaturowe, stan wiedzy
 • Stanowisko do badań wytrzymałościowych
 • Stanowisko do wytwarzania struktur kompozytowych o geometrii rurowej (tj. nawijanych struktur kompozytowych)
 • Właściwości materiałów zastosowanych do badań
 • Wstępne badania eksperymentalne
 • Model obliczeniowy struktur kompozytowych o geometrii rurowej dedykowany do określania stanu naprężeń w wielowarstwowych rurach kompozytowych poddanych działaniu wysokiego ciśnienia.
 • Wyznaczanie właściwości wytrzymałościowych, homogenizacja
 • Badania wytrzymałościowe próbek jedno-, dwu- i trójwarstwowych.

Badania te miały na celu wyznaczenie odkształceń dla poszczególnych warstw składowych oraz porównanie wyników badań z wartościami uzyskanymi z modelowania.

 • Wnioski końcowe
 • Kierunki dalszych badań