Posiedzenie Rady Instytutu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu, która odbędzie się 11 czerwca 2014 (środa) o godz. 1315 w sali 117, B-1.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie programu posiedzenia
  2. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Jacyna i dopuszczenie jej do publicznej obrony – referuje: prof. dr hab. inż. M SZATA (głosowanie tajne).
  3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Tomanik – referuje: prof. dr hab. inż. M SZATA (głosowanie tajne).
  4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń w dniach: 19.03, 23.04, 21.05.2014.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

DYREKTOR INSTYTUTU
prof. dr hab. inż. M SZATA