Nowy Rok

Szanowni Państwo
P.T.
Pracownicy i Doktoranci
Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

przede wszystkim proszę przyjąć podziękowania za Państwa wysiłek i udział w pracach naszej Katedry w roku 2015. Przyniosło to nam wszystkim wymierne efekty naukowe, kadrowe, dydaktyczne i finansowe.

Z okazji Nowego Roku życzę Państwu i Państwa Rodzinom zdrowia, zrealizowania planów, niewielu trosk, skupienia wokół tego co najważniejsze oraz życzliwości, cierpliwości i dostatku materialnego.

Z wyrazami szacunku

/Jerzy Kaleta/