Seminarium 27 stycznia 2016 rok

Szanowni Państwo,
na najbliższym Seminarium Katedry tj. 27.01.2016r. wystąpi
Pani Dr inż. Grażyna Ziętek, która zaprezentuje wystąpienie
pt.: „Termodynamika materiałów sprężysto-plastycznych.
Seminarium dotyczyć będzie metod budowania równań konstytutywnych dla rożnego typu materiałów w ramach termodynamiki procesów nieodwracalnych z parametrami wewnętrznymi.

Serdecznie zapraszamy!

Notatka z Seminarium 20 stycznia 2016 rok

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Dr inż. Rafał Mech
Zespół: Zespół Badawczy Metali Amorficznych
Tytuł: Podsumowanie dwumiesięcznego pobytu na UC Berkeley

Zakres prezentacji obejmował:
– Cele: przedstawienie programu „Top 500 Innovators”, jego główne założenia oraz przybliżenie uczestników programu,
– Omówienie sposobu realizacji programu,
– Prezentację uczelni UC Berkeley, CA, która była jedną z trzech uczelni goszczących uczestników programu,
– Prezentację korzyści mogących  płynąć dla Katedry dzięki uczestnictwu w programie.

Prezentacja