Seminarium 18. października

Szanowni Panstwo,
na najblizszym seminarium, tj 18. października 2017 roku,
wystapi Pani mgr inż. Anna Szczurek, która opowie o swoim udziale w międzynarodowej konferencji naukowej Sol-Gel 2017 w Belgii.

W drugiej części seminarium Pani mgr inż. Magdalena Cieślak przedstawi prezentację na temat dwóch staży naukowych, które odbyła w ostatnim czasie.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 11 października

Szanowni Panstwo,
na najbliższym seminarium, tj.  11. października, przedstawiona zostanie  prezentacja pt.: „Development of Multiaxial Reinforced Carbon Fibre Composites.”

Temat będzie nam przybliżać międzynarodowe grono prelegentów:

  • Prof. J. Kaleta (Politechnika Wroclawska)
  • Dr. J. Krzak (Politechnika Wroclawska)
  • Prof. M. Gude (ILK, TU Dresden)
  • Dr. A. Spickenheuer (IPF Dresden)

Prezentacja odbędzie się w ramach: DRESDEN-concept Science Exhibition, Wroclaw, 11. October 2017

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium Katedry Inżynierii Biomedycznej

W najbliższy wtorek 10 października 2017 r. na seminarium Katedry Inżynierii Biomedycznej (K7/W11) będziemy mieli przyjemność wysłuchania dwóch wykładów zamykających przewody doktorskie Pań:

  1. Pani mgr inż. Monika Ratajczak , Analiza zmian parametrów biomechanicznych tkanek mózgowych spowodowanych obciążeniami dynamicznymi, promotor:Prof. Romuald Będziński, promotor pomocniczy: dr inż. Mariusz Ptak.
  2. Pani mgr inż. Karolina Grzeszczuk-Kuć , Wpływ promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni na parametry krwi podczas hemodializy w modelu zwierzęcym, promotor: Prof. Małgorzata Komorowska, drugi promotor: dr hab. Jerzy Detyna, Prof. PWr, Wydział Mechaniczny PWr, promotor pomocnicy: dr inż. Tomasz Walski

Zapraszam Państwa do sali 304b bud. D-1 o godz. 13.15.

Seminarium 4. października 2017

Szanowni Panstwo,
zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim seminarium katedry, które odbędzie się w środę 04.10.2017r.  Na seminarium wystapi Pan  mgr inż. Bartosz Babiarczuk, który opowie nam o Letniej Szkole Materiałów Aerożelowych, w której wziął udział podczas tegorocznych wakacji.
Serdecznie zapraszamy!