Seminarium 9 grudnia

W najbliższą środek prelegentem na seminarium będzie dr hab. Mariusz Hasiak. Tematem prezentacji będzie:

„Mikrostruktura, relaksacje i właściwości magnetyczne w strukturalnie nieuporządkowanych i uporządkowanych materiałach magnetycznie miękkich”

Prezentacja obejmie osiągnięcia przedstawione w postępowaniu habilitacyjnym. Możemy również oczekiwać uwag na temat dalszych działań Zespołu Badawczego Materiałów Amorficznych.

Zapraszamy