Wyzwania związane z renowacją mostu wiszącego Hercílio Luz

W najbliższą środę prof. Prof. Dr. Hermes Carvalho przedstawi referat

The challenges of rehabilitating the Hercílio Luz suspension bridge
(Wyzwania związane z renowacją mostu wiszącego Hercílio Luz)

Most wiszący Hercílio Luz (najdłuzszy most wiszący w Brazyli: 340 m), zbudowany w 1926 r., był nieczynny od 1991 r. z powodu wysokiego poziomu korozji i uszkodzeń elementów konstrukcyjnych. Opracowano kompletny projekt renowacji, który obejmował wymianę uszkodzonych elementów i wzmocnienie fundamentów. W tym celu zastosowano konstrukcję pomocniczą do podparcia przęsła centralnego podczas procesu renowacji. Dokładnie zbadano proces przenoszenia obciążenia, w którym obciążenie środkowej części przęsła jest przenoszone z oczka w kierunku konstrukcji pomocniczej. W tym celu wykorzystano zsynchronizowana sekwencja przeciskania, która została opracowana po numerycznej analizie modelu. Wszystkie elementy konstrukcyjne poddano ocenie projektowej i wprowadzono pewne zmiany geometryczne.

Na wykładzie zostanie przedstawiona cała metodologia wypracowana w projekcie renowacji mostu Hercilio Luz, a także etapy aż do zakończenia prac.

Montaż kratownic płaskich
Montaż kratownic płaskich (Steinman 1926)
Montaż elementów podtrzymujących nawierzchnię
Montaż elementów podtrzymujących nawierzchnię (Steinman 1926)
Gotowa nawierzchnia
Gotowa nawierzchnia (Steinman, 1926)

 

Hermes Carvalho otrzymał tytuł licencjacki z inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Federalnym w Minas Gerais. Brazylia, w 2007 r. a tytuł magistra inżyniera na tej samej uczelni w 2010 roku. Doktorat z inżynierii strukturalnej obonił na Uniwersytecie Federalnym w Minas Gerais, Brazylia, w 2015 r. Obecnie jest profesorem na Wydziale Inżynierii Strukturalnej Uniwersytetu Federalnego Minas Gerais.

Badacz w zakresie inżynierii strukturalnej, głównie w zakresie konstrukcji stalowych i kompozytowych, offshore, mostów i mechaniki konstrukcji. Posiada doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji budowlanych i mechanicznych, nauczaniu i badaniach związanych z inżynierią budowlaną. Jest koordynatorem projektów badawczych w VALE, PETROBRAS, CAPES, FAPEMIG, CEMIG/ANEEL, FCT.

Recenzent międzynarodowych czasopism w swojej dziedzinie badań (m.in. International Journal of Fatigue, Engineering Failure Analysis, Journal Performance and Facilities, Structures, Maritime Engineering).

Jest członkiem europejskiego komitetu technicznego ESIS-TC12 — Analiza ryzyka i bezpieczeństwo dużych konstrukcji i komponentów oraz współpracuje z Brazylijskim Stowarzyszeniem Norm Technicznych (ABNT) przy opracowywaniu przepisów technicznych dla konstrukcji.