Znamy wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych

Dosyć długo czekaliśmy na wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych. Według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 lutego 2019 roku decyzje powinny być podjęte do 15 czerwca roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana. Ponoć, po tym terminie, zaczęły „wyciekać” oceny pojedynczych uczelni. Obecnie uczelnie zaczęły otrzymywać decyzje administracyjne o przyznanych kategoriach.

Jest nawet specjalna strona pozwalające prezentować przyznane kategorie, ale nie została ona jeszcze wypełniona informacjami.

Natomiast na stronach WWW uczelni zaczynają pojawiać się informacje o przyznanych kategoriach. Ogłosiła je też Politechnika Wrocławska. Dowiedzieliśmy się, że zarówno dyscyplina Inżynieria Mechaniczna jak i Inżynieria Materiałowa otrzymały kategorię A. Żadna z dyscyplin uprawianych na Politechnice Wrocławskiej nie otrzymała oceny niższej niż B+; mamy dwie oceny A+, 6 ocen A i 5 ocen B+.