Archiwum kategorii: Politechnika Wrocławska

Spotkanie z Rektorem

Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski zaprasza wszystkich pracowników 7 maja o godz. 13.00 do auli w gmachu głównym. Na spotkaniu zostaną poruszone zagadnienia:

  • zasady zatrudniania
  • zmiany wynagrodzenia pracowników (podwyżki 2014)
  • system informatyzacji
  • plany rozwoju i strategii Uczelni.

Propozycje dodatkowych tematów można kierować na adres e-mail: jmr@pwr.edu.pl.

via eBIP – Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Politechniki.

Zarządzenie w sprawie zasad udziału pracowników Politechniki Wrocławskiej w projektach i zleceniach zewnętrznych

Opublikowane zostało Zarządzenie Wewnętrzne 36/2014 w  sprawie zasad udziału pracowników Politechniki Wrocławskiej w projektach i zleceniach zewnętrznych. Reguluje ono zasady udziału pracowników Politechniki Wrocławskiej  w projektach, grantach oraz zleceniach zewnętrznych.  W szczególności mówi ono, że udział w realizacji projektów/grantów i zleceń zewnętrznych nie może pozostawać w konflikcie z interesami Uczelni.

 

Politechnika Wrocławska – IOP ebooks – dostęp testowy do 5 e-książek

Zapraszamy do korzystania z 5 e-książek wydawnictwa Institute of Physics (IOP Publishing) zamieszczonych na platformie IOPscience. Są to:

  • Introduction to the Mathematical Physics of Nonlinear Waves, Minoru Fujimoto, 2014.
  • Defining and Measuring Nature: The make of all things, Jeffrey H Williams, 2014
  • Guide Through the Nanocarbon Jungle: Buckyballs, nanotubes, graphene and beyond, David Tománek, 2014
  • Semiconductors: Bonds and bands, David K Ferry, 2013
  • Renewables: A review of sustainable energy supply options, David Elliott, 2013

Dostęp do IOP ebooks możliwy jest z komputerów sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych po zarejestrowaniu się w systemie PROXY. Wszelkie uwagi oraz komentarze prosimy przesyłać na adres: lukasz.bejnar@pwr.wroc.pl.

ze strony: Politechnika Wrocławska – IOP ebooks – dostęp testowy do 5 e-książek.