Archiwum kategorii: Politechnika Wrocławska

XVII Dolnośląski Festiwal Nauki

Zbliża się termin XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Podobnie jak w latach poprzednich nasi pracownicy będą przedstawiali zainteresowanym różne ciekawe tematy. Oto (prawie) pełny wykaz tematów:

W świecie mechaniki – zabawki mechaniczne (pokaz , wykład)
dr inż. Grzegorz Lesiuk (adiunkt, Wydział Mechaniczny, PWr)
dr inż. Jakub Słowiński

Co to znaczy być twardym jak stal? W świecie badań mechanicznych metali (L) (laboratorium , pokaz)
dr inż. Grzegorz Lesiuk (adiunkt, Wydział Mechaniczny, PWr)
dr inż. Jakub Słowiński

Czy świat mógłby istnieć bez mechaniki? Czyli krótka historia o tym jak mechanika rewolucjonizowała świat (pokaz , wykład)
dr inż. Grzegorz Lesiuk (adiunkt, Wydział Mechaniczny, PWr)
dr inż. Jakub Słowiński

Fizyka wokół nas – czyli o prostych doświadczeniach ilustrujących prawa fizyki w otaczającym nas świecie (pokaz)
dr inż. Grzegorz Lesiuk (adiunkt naukowo-dydaktyczny, Wydział Mechaniczny, PWr)
dr inż. Jakub Słowiński

Doświadcz i poznaj prawa fizyki (pokaz)
dr inż. Grzegorz Lesiuk (adiunkt naukowo-dydaktyczny, Wydział Mechaniczny, PWr)
dr inż. Jakub Słowiński

Statystyka jako matematyczny kamuflaż błędu (warsztat)
dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. PWr (Wydział Mechaniczny, PWr)

Czego możemy się nauczyć od Natury? (wykład)
dr inż. Jakub Słowiński (adiunkt, Wydział Mechaniczny, PWr)
dr inż. Grzegorz Lesiuk

Wspaniały świat symulacji komputerowych (pokaz)
dr inż. Jakub Słowiński (adiunkt, Wydział Mechaniczny, PWr)
dr inż. Grzegorz Lesiuk

Metody eksperymentalne w badaniach nad amorficznymi stopami metali (wykład)
mgr inż. Piotr Józef Bardziński (doktorant, Wydział Mechaniczny, PWr)

Uwaga na fałszywe maile!

W związku z nasiloną liczbą wiadomości e-mail, których celem jest WYŁUDZENIE danych do kont bankowych, podpisanie fałszywych faktur oraz podobnej działalności zwracamy się z prośbą o zachowanie ostrożności i rozwagi.

Szczególnie niebezpieczne są zamieszczane w treści mail’i linki do fałszywych stron bankowych (phishing), w szczególności do usługi iPKO banku PKO BP. Wiadomości tego typu, o ile nie są wynikiem Państwa zamierzone działalności, należy kasować.

Przypominamy również, że nie zwracamy się do państwa z prośba o podanie danych (login, hasło) konta pocztowego, ani żadnego innego.

Zapewniamy również, że na bieżąco monitorujemy przychodzące mail’e i blokujemy wiadomości uznane za niebezpieczne, jednakże zawsze część wiadomości może prześliznąć się przez systemy zabezpieczające pocztę.

Z poważaniem zespół administratorów usług sieciowych:
Marcin Gębarowski
Maria Kupczyk
Dorota Sadowska
Ireneusz Tarnowski
Dział Usług Sieciowych

Zmiany organizacyjne

Ukazało się zarządzenie wewnętrzne 62/2014 z 30 czerwca 2014, które przekształca instytutową Katedrę Mechaniki i Inżynierii Materiałowej (W10/I19/K1) w wydziałową Katedrę Mechaniki i Inżynierii Materiałowej (W10/K10).

Dodatkowo, zarządzenie „znosi Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej (W10/I19)”. Zgodnie z zarządzeniem dotychczasowi Pracownicy katedry instytutowej stają się pracownikami katedry wydziałowej.

Spotkanie z Rektorem

Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski zaprasza wszystkich pracowników 7 maja o godz. 13.00 do auli w gmachu głównym. Na spotkaniu zostaną poruszone zagadnienia:

  • zasady zatrudniania
  • zmiany wynagrodzenia pracowników (podwyżki 2014)
  • system informatyzacji
  • plany rozwoju i strategii Uczelni.

Propozycje dodatkowych tematów można kierować na adres e-mail: jmr@pwr.edu.pl.

via eBIP – Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Politechniki.

Zarządzenie w sprawie zasad udziału pracowników Politechniki Wrocławskiej w projektach i zleceniach zewnętrznych

Opublikowane zostało Zarządzenie Wewnętrzne 36/2014 w  sprawie zasad udziału pracowników Politechniki Wrocławskiej w projektach i zleceniach zewnętrznych. Reguluje ono zasady udziału pracowników Politechniki Wrocławskiej  w projektach, grantach oraz zleceniach zewnętrznych.  W szczególności mówi ono, że udział w realizacji projektów/grantów i zleceń zewnętrznych nie może pozostawać w konflikcie z interesami Uczelni.

 

Politechnika Wrocławska – IOP ebooks – dostęp testowy do 5 e-książek

Zapraszamy do korzystania z 5 e-książek wydawnictwa Institute of Physics (IOP Publishing) zamieszczonych na platformie IOPscience. Są to:

  • Introduction to the Mathematical Physics of Nonlinear Waves, Minoru Fujimoto, 2014.
  • Defining and Measuring Nature: The make of all things, Jeffrey H Williams, 2014
  • Guide Through the Nanocarbon Jungle: Buckyballs, nanotubes, graphene and beyond, David Tománek, 2014
  • Semiconductors: Bonds and bands, David K Ferry, 2013
  • Renewables: A review of sustainable energy supply options, David Elliott, 2013

Dostęp do IOP ebooks możliwy jest z komputerów sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych po zarejestrowaniu się w systemie PROXY. Wszelkie uwagi oraz komentarze prosimy przesyłać na adres: lukasz.bejnar@pwr.wroc.pl.

ze strony: Politechnika Wrocławska – IOP ebooks – dostęp testowy do 5 e-książek.