Seminarium Amadeusza Łaszcza

23 listopada o godzinie 9:00 w sali 2.41 budynku B4 odbędzie się Seminarium Inżynierii Materiałowej.

W trakcie seminarium Pan mgr inż. Amadeusz Łaszcz przedstawi tezy swojej rozprawy doktorskiej pt. „Structural, Magnetic and Micromechanical Properties of Multifunctional Ni-Mn-Ga Heusler Alloys Influenced by Elemental Doping”.

Promotor: dr hab. Mariusz Hasiak, prof. uczelni,

Promotor pomocniczy: prof. dr hab inż. Jerzy Kaleta

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałów.