Monitorowanie kompozytów przy pomocy siatek Bragga na światłowodach dwójłomnych

Na kolejnym seminarium Pan mgr inż. Karol Wachtarczyk przedstawi wyniki będące podsumowaniem jego przewodu doktorskiego.

Tytuł pracy Monitorowanie kompozytów przy pomocy siatek Bragga na światłowodach dwójłomnych, promotorami są:

  • Prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta, K58, Politechnika Wrocławska
  • Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Schledjewski, Chair of Processing of Composites, Montanuniversität Leoben (Austria)

Serdecznie zapraszamy