Katedralne Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

Zapraszamy na Spotkanie Katedralne Świąteczno-Noworoczne pracowników, pracowników emerytowanych i doktorantów, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 11:15 w sali Rady Wydziału 2.41 B4.

Mamy nadzieję, że spotkamy się w jak najliczniejszym gronie.

Spotkanie było również okazją do świętowania Jubileuszu Dziewięćdziesięciolecia prof. Wacława Kasprzaka. Zdjęcia z imprezy poniżej.

Konferencja: Wodór jako remedium na kryzys klimatyczny i energetyczny

W środę 14 grudnia 2022 w godzinach 10–22 będzie miała miejsce konferencja Wodór jako remedium na kryzys klimatyczny i energetyczny. Odbędzie się ona w budynku Concordia Design, Wyspa Słodowa 7 we Wrocławiu.

Jej organizatorami są Dolnośląska Dolina Wodorowa, Politechnika Wrocławska, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Uniwersytet PrzyrodniczyUniwersytet Ekonomiczny.

Konferencja poświęcona będzie kwestiom rozwoju gospodarki opartej na wykorzystaniu wodoru jako nośnika energii oraz surowca chemicznego, w tym rozwiązaniom i szansom technologii wodorowych. Konferencja podsumuje pierwszy etap rozwoju Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, w trakcie którego dokonano rejestracji organizacji oraz przeprowadzono mapowanie kompetencji i realizowanych projektów w tym zakresie w gospodarczych i naukowych instytucjach Dolnego Śląska. Zostaną zaprezentowane najważniejsze z nich na tle wodorowych inicjatyw w Polsce, Europie i świecie.

Więcej informacji znaleźć można na stronie konferencji.

Prezentacja osiągnięć zespołu prof. G. Lesiuka na targach w Krakowie

Po raz kolejny odbyły się targi KOMPOZYT-EXPO i po raz kolejny było tam nasze stoisko. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że jesteśmy najbardziej rozpoznawanym zespołem w zakresie kompozytów: prętów, rur, zbiorników, itd. w Polsce.

Odbyło się również spotkanie Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, na którym ogłoszono laureatów nagród w konkursie Innowacja Branży Kompozytowej 2022.

Zespół Badawczy Kompozytów i Konstrukcji Lekkich dostał wyróżnienie w kategorii Produkt za innowacyjną konstrukcję. Jest ona wynikiem współpracy firmy Amargo Spółka z o. o. Sp.K, Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Materiałowej) oraz Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczny).

Prace prowadzone były w ramach finansowanego przez NCBiR projektu „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”.

W naszym laboratorium zaprojektowano, wykonano i przeprowadzono badania ciśnieniowe kompozytowego zbiornika ciśnieniowego dla przemysłu chemicznego. Współautorami sukcesu są zespoły badawcze prof. G. Lesiuka, prof. M. Stosiaka oraz prof. W. Błażejewskiego.

Zbiornik prezentowany był na targach KOMPOZYT-EXPO.

Gratulujemy

Od Lewej Prof. Anna Dolata, Dr Szczepan Gorbacz (Amargo Spółka z o. o. Sp.K), Dr Rafał Kozera (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej) Prof. Wojciech Błażejewski (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny) Damian Halasa, Prof. Anna Boczkowska, Dr Andrzej Czulak