Dr Dariusz Pyka uhonorowany medalem im Szmeltera

Na konferencji Techniki Komputerowe w Inżynierii (TKI2022), którea odbywałą się w dniach 18–21 października 2022 w Warszawie dr inż. Dariusz Pyka został uhonorowany medalem im. prof. Jana Szmeltera „Za dokonania młodego pracownika nauki podczas prowadzenia badań naukowych w zakresie opisu matematycznego i modelowania numerycznego zjawisk szybkozmiennych na bazie energii układu i jej składowych”.

Wręczenie wyróżnień (dr Pyka — pierwszy z lewej)
Medal i dyplom

Serdecznie gratulujemy!

Hybrydowe systemy poligeneracyjne zasilane odnawialnymi źródłami energii

Na najbliższym seminarium wystąpi Pani dr hab. inż. Sabina Rosiek-Pawłowska, prof. PWr, z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, pracująca w Katedrze Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii.

Przez wiele lat pracowała w hiszpańskim ośrodku badawczym Solar Energy Research Center (CIESOL – El Centro de Investigaciones de la Energía Solar) z którego wróciła w roku 2019 korzystając z funduszy programu Polskie Powroty NAWA pozwalających na stworzenie własnego zespołu badawczego podejmującego interesujące tematy.

Tematem wystąpienia Pani Profesor będzie:

Hybrydowe systemy poligeneracyjne zasilane odnawialnymi źródłami energii

Seminarium odbędzie się w Sali Rady Wydziału Mechanicznego, w budynku B4.

Zapraszamy

Seminarium 19 października

Zgodnie z zapowiedzią na najbliższym seminarium doktoranci zaprezentują sprawozdania z postępu prac w ramach projektów wewnętrznych. Wystąpią trzy osoby:

  • Anna Wybraniec: Raport z realizacji projektu pt.Ocena porównawcza integralności strukturalnej implantów rekonstrukcyjnych kości żuchwy, w oparciu o implanty standardowe płytkowe i półotwarte z implantami uzyskanymi techniką przyrostową, stosowanymi do przywrócenia ciągłości odkształceń układu stomatognatycznego. max. 20 min + 10 min. na pytania i dyskusję
  • Kacper Surma: Raport z realizacji projektu pt. Budowa prototypowej chłodziarki magnetokalorycznej wykorzystującej materiały LaFeSi lub GdNdCeSi. max. 20 min + 10 min. na pytania i dyskusję
  • Kayode Olaleye: Report on the implementation of the project entitled Analysis and influence of aramid/epoxy composite backing on impulse loads reinforced with the top layer of a spatial structure. max. 20 min + 10 min. for question and discussion

Seminarium odbędzie się w Sali Rady Wydziału.

Zapraszamy

90 rocznica urodzin profesora Wacława Kasprzaka

26 września 1932 roku urodził się prof. Wacław Kasprzak. Organizowane przez Jego Magnificencję uroczystości rocznicowe odbyły się 11 października w budynku H4.

Na stronie głównej Politechniki Wrocławskiej zamieszczono dwa duże materiały:

Zapraszam zwłaszcza do zapoznania się z obszernym wywiadem, który przybliża osobę Profesora, wspominając o czasach, które dla znakomitej większości z nas są zupełnie nieznane.

Warto też zapoznać się z artykułem zamieszczonym w czasopiśmie Nauka, opublikowanym w roku 2014: Tworzenie silnej uczelni — z doświadczeń Politechniki Wrocławskiej. Opisuje on działania podjęte przez kolejnych rektorów Politechniki Wrocławskiej: prof. Dionizego Smoleńskiego, prof. Zygmunta Szparkowskiego, a ostatecznie zostały wdrożone przez ekipę pod kierownictwem prof. Tadeusza Porębskiego i prof. Wacława Kasprzaka. Wszyscy realnie oceniające to co zostało osiągnięte podkreślają, że Politechnika Wrocławska ciągle — mimo upływu czasu — porusza się w kierunku wyznaczonym na przełomie lat 70. i 80. XX wieku.

Mamy ogromny zaszczyt i szczęście — praktycznie codziennie — spotykać na korytarzu budynku B1 osobę skromną i nietuzinkową, życzliwą ludziom a będącą swojego rodzaju kwintesencją Politechniki Wrocławskiej, jaką znamy.

Wszystkiego najlepszego Panie Profesorze.

PS. Na ilustracji tytułowej uchwycono Profesora z fajką. Ja pamiętam „ciągnący się” za nim zapach tytoniu Amphora. A fajka była jednym z etapów walki z nałogiem palenia.

Komercjalizacja wyników badan naukowych

Pierwsze seminarium w roku akademickim 2022/2023 poświęcone będzie:

Komercjalizacji wyników badań naukowych

Prelegentem będzie Tomasz Marciniszyn z Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, jednostki organizacyjnej Politechniki Wrocławskiej, utworzonej w 1995 roku dzięki unijnemu projektowi Bridging the Gap Between University and Industry, prowadzonego przez Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytety w Stuttgarcie i Londynie. Powstało ono w odpowiedzi na potrzeby powołania instytucji pośredniczącej między światem nauki i gospodarki. Jest samofinansującą się jednostką Uczelni o charakterze non-profit. Aktywnie działa na rzecz rozwoju Wrocławia, Dolnego Śląska i zachodniej Polski.

Seminarium odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali Rady Wydziału w budynku B4.

KOMERCJALIZACJA _ z Politechniki Wrocławskiej do przedsiębiorstw 12 10 2...

Zapraszamy

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

W poniedziałek, 3 października, o godz. 10.00 zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego na Politechnice Wrocławskiej. Transmisję z wydarzenia będzie można obejrzeć na naszym kanale na Youtube.

Program:         

  • wystąpienie inauguracyjne rektora prof. Arkadiusza Wójsa,    
  • przyjęcie w poczet studentów – immatrykulacja,    
  • przyjęcie w poczet honorowych profesorów Politechniki Wrocławskiej dr. Patricka Dieckhoffa (Towarzystwo Fraunhofera),
  • wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej,    
  • wręczenie Specjalnych Nagród Rektora „Docendo Discimus”,    
  • „Medical applications of RNA research” – wykład inauguracyjny prof. Marii Carmo-Fonseci z Uniwersytetu Lizbońskiego. 

Uroczystość uświetni Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł.